Zaloguj się
Producenci
Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Cookie

Administratorem Danych Osobowych jest 33-45 Krzysztof Tomaszczuk,
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Warcisława 1 20c, kod pocztowy: 71-667, NIP: 856-171-40-89, e-mail: sklep@3345.pl

Informacje ogólne i cele

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu:

 1. rejestracji konta użytkownika w serwisie www.3345.pl
 2. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów,
 3. prowadzenia działalności marketingowej i reklamowej dla wyżej wymienionego podmiotu.;

Twoje prawa
Jesteś uprawniony do realizacji następujących uprawnień, na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy:

 1. żądania dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych;
 2. żądania sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych;
 3. żądania usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne:

- do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
- do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że Twoje prawo, o którym mowa w niniejszym punkcie, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 1. żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie wykonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. żądania przenoszenia dotyczących Ciebie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 6 ust. 1 lit. b, o ile przetwarzanie wykonywane jest w sposób zautomatyzowany;
 4. wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. w zakresie w jakim przetwarzanie jest dokonywane na podstawie Twojej zgody – jesteś uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Twoje dane osobowe przetwarzane na innych podstawach niż zgoda będą przechowywane, w zależności od rodzaju danych i sposobu ich uzyskania, przez okres wskazany poniżej:

 1. dane uzyskane w celu zawarcia umowy – przez okres współpracy z Tobą lub Podmiotem, którego jesteś
  -pracownikiem,
  -reprezentantem,
  - pełnomocnikiem w kontaktach z Administratorem,
  a po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą umową/współpracą lub przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 2. dane uzyskane podczas rejestracji konta użytkownika w serwisie 3345.pl – do czasu usunięcia konta przez jego użytkownika;

Cookie i inne

Administrator informuje, że używamy pliki cookies i podobnych technologii, w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Ciebie z naszego portalu internetowego oraz w celu dostarczenia Ci stosownych reklam internetowych. Ta sekcja zawiera więcej informacji o plikach cookie.

Cookies jest stosowane w celu poprawy jakości działania portalu, tworzenia statystyk, personalizacji usług, utrzymywaniu sesji, dostarczania spersonalizowanych reklam.

​Masz możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania Cookies za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzystasz.

Analityka

Portal www.3345.pl korzysta z Google Analytics i Facebook Pixel, narzędzi do analizowania ruchu na stronie.

Google Analytics używa Cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Korzystając ze strony 3345.pl zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google i Facebook. Dane przechowywane są na serwerach wcześniej wymienionych firm.

up
Pokaż pełną wersję strony
Logo Tpay
Sklep internetowy Shoper.pl